Fashion showroom – Close-ups

Advertisements

Portrait for business profile – Fernando Forero

Zdjęcia profilowe na potrzeby budowy profesjonalnego wizerunku w sieci.

EN

Fernando Forero is a multidisciplinary graphic designer, illustrator & typographer based in Warsaw.

PL

Fernando Forero jest wszechstronnym projektantem graficznym, ilustratorem i typografem mieszkającym w Warszawie.

PORTFOLIO I BLOG I FACEBOOK I FONTS I LINKEDIN

Portrait for business profile – Magda Bębenek

Zdjęcia profilowe na potrzeby budowy profesjonalnego wizerunku w sieci.

EN

Magda Bębenek has many talents, from dancing to writing. She works in various fields, such as Education, Translation and E-Marketing. Currently she is running a self-owned business focused on giving Zumba classes and organizing dance workshops around Warsaw.

PL

Magda Bębenek posiada wiele talentów, od tańca do pisarstwa. Pracuje w różnego rodzaju obszarach jak m.in. Edukacja, Tłumaczenia i E-Marketing. Obecnie łączy kilka ze swych największych pasji prowadząc zajęcia z Zumba i tańca na terenie warszawskich szkół tańca i klubów fitness.

ZUMBA I FACEBOOK I BLOG I LINKEDIN