Traviata – photos for the Baltic Opera

Fotografia na potrzeby programu i plakatu do spekatklu opery Giuseppe Verdiego – Traviata, wystawianego przez Państwową Operę Bałtycką.

Advertisements