Portrait for business profile

01 by weronika kwiatkowska forero 02 by weronika kwiatkowska forero 03 by weronika kwiatkowska forero 04 by weronika kwiatkowska forero 05 by weronika kwiatkowska forero

Advertisements

Portrait for business profile – Fernando Forero

Zdjęcia profilowe na potrzeby budowy profesjonalnego wizerunku w sieci.

EN

Fernando Forero is a multidisciplinary graphic designer, illustrator & typographer based in Warsaw.

PL

Fernando Forero jest wszechstronnym projektantem graficznym, ilustratorem i typografem mieszkającym w Warszawie.

PORTFOLIO I BLOG I FACEBOOK I FONTS I LINKEDIN

Portrait for business profile – Magda Bębenek

Zdjęcia profilowe na potrzeby budowy profesjonalnego wizerunku w sieci.

EN

Magda Bębenek has many talents, from dancing to writing. She works in various fields, such as Education, Translation and E-Marketing. Currently she is running a self-owned business focused on giving Zumba classes and organizing dance workshops around Warsaw.

PL

Magda Bębenek posiada wiele talentów, od tańca do pisarstwa. Pracuje w różnego rodzaju obszarach jak m.in. Edukacja, Tłumaczenia i E-Marketing. Obecnie łączy kilka ze swych największych pasji prowadząc zajęcia z Zumba i tańca na terenie warszawskich szkół tańca i klubów fitness.

ZUMBA I FACEBOOK I BLOG I LINKEDIN