Portrait for business profile – Fernando Forero

Zdjęcia profilowe na potrzeby budowy profesjonalnego wizerunku w sieci.

EN

Fernando Forero is a multidisciplinary graphic designer, illustrator & typographer based in Warsaw.

PL

Fernando Forero jest wszechstronnym projektantem graficznym, ilustratorem i typografem mieszkającym w Warszawie.

PORTFOLIO I BLOG I FACEBOOK I FONTS I LINKEDIN

Advertisements