Portrait for business profile

01 by weronika kwiatkowska forero 02 by weronika kwiatkowska forero 03 by weronika kwiatkowska forero 04 by weronika kwiatkowska forero 05 by weronika kwiatkowska forero

Advertisements

Some treasures of The Royal Castle in Warsaw

Niektóre skarby Zamku Królewskiego w Warszawie.

Portrait for business profile – Fernando Forero

Zdjęcia profilowe na potrzeby budowy profesjonalnego wizerunku w sieci.

EN

Fernando Forero is a multidisciplinary graphic designer, illustrator & typographer based in Warsaw.

PL

Fernando Forero jest wszechstronnym projektantem graficznym, ilustratorem i typografem mieszkającym w Warszawie.

PORTFOLIO I BLOG I FACEBOOK I FONTS I LINKEDIN